The 25th George Old Car Show will take place in February 2022. 

The safety and health of our members and the public is paramount, and we believe that postponing the event is the responsible action to take.


Department of Health COVID-19 updates available at www.sacoronavirus.co.za


Die 25ste George Oumotorskou sal gehou word in Februarie 2022.

Die veiligheid van ons lede en die publiek is van uiterste belang en daarom glo ons dat die uitstel van die skou die regte en verantwoordelike besluit is.

Die Suid-Kaap Oumotorklub Erfenistoer 2019 bring hulde aan die deelnemende Borgward

GEORGE - Die Suid-Kaap Oumotorklub se jaarlikse Erfenistoer, trots ondersteun deur ReCollection Rides, vind vanjaar van 20 tot 24 September plaas.

Die SKOMK sluit George, Mosselbaai en Oudtshoorn in, maar het lede en verteenwoordigers so ver as Beaufort-Wes en Victoria Wes.

Borgward a

Read more ...

The Southern Cape Old Car Club Heritage Tour 2019 pays tribute to the partaking Borgward

GEORGE – The annual Heritage Tour of the Southern Cape Old Car Club (SCOCC), proudly supported by ReCollection Rides, takes place on 20 to 24 September.

SCOCC members hail from George, Mossel Bay and Oudtshoorn, but also has members and representatives as far as Beaufort West and Victoria West.

Borgward e

Read more ...