The 25th George Old Car Show will take place in February 2022. 

The safety and health of our members and the public is paramount, and we believe that postponing the event is the responsible action to take.


Department of Health COVID-19 updates available at www.sacoronavirus.co.za


Die 25ste George Oumotorskou sal gehou word in Februarie 2022.

Die veiligheid van ons lede en die publiek is van uiterste belang en daarom glo ons dat die uitstel van die skou die regte en verantwoordelike besluit is.

Veteraantoer durf Prins Alfredpas aan

George – Die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst Versekeringsmaatskappy Beperk, se 21ste bestaansjaar word op 11 en 12 Februarie 2017 gevier.

Die twaalfde Veteraantoer wat op die vooraand van die George Oumotorskou plaasvind, vertrek Vrydagoggend 10 Februarie vanuit Uniondale. Vanjaar sluit die roete van 145 km ‘n stuk grondpad van sowat 40km van die Prins Alfredpas in voordat die voertuie oor De Vlugt na Herold en vandaar na George ry.

Read more ...

1886 Benz op uitstalling

Die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst Versekeringsmaatskappy Beperk, vier sy 21ste bestaansjaar op 11 en 12 Fbruarie 2017.

“Tydens hierdie jaarlikse geleentheid van die Suid-Kaap Oumotorklub gaan die George Oumotorskou se 21ste bestaansjaar gevier word met ‘n uitstalling van sowat 1 000 voertuie,” sê Phillip Rosser, voorsitter van die reëlingskomitee van die 2017 skou. Na verwagting sal 2016 se rekordgetal besoekers van 12 000 oorskry word.

Read more ...