The 25th George Old Car Show will take place in February 2022. 

The safety and health of our members and the public is paramount, and we believe that postponing the event is the responsible action to take.


Department of Health COVID-19 updates available at www.sacoronavirus.co.za


Die 25ste George Oumotorskou sal gehou word in Februarie 2022.

Die veiligheid van ons lede en die publiek is van uiterste belang en daarom glo ons dat die uitstel van die skou die regte en verantwoordelike besluit is.

Heritage Tour visits Namaqualand

George – The 7th Heritage Tour of the Southern Cape Old Car Club (SCOCC) will be visiting the West Coast from 21 – 25 September. The Heritage Tour celebrates National Heritage Day, and a visit to the Westcoast will provide an opportunity to admire Namaqualand’s flowers that are in full bloom at this time of year.

2018Heritage

 

Read more ...

Erfenistoer gaan vanjaar blomme kyk

George - Die sewende Erfenistoer van die Suid-Kaap Oumotorklub vind vanjaar vanaf 21 tot 25 September aan die Weskus plaas. Die Erfenistoer gedenk Nasionale Erfenisdag, en val saam met die Weskus se blommeprag wat jaarliks in die lente duisende besoekers vanoor die hele wêreld lok.

2018Erfenis

Die 2018 Erfenistoer word moontlik gemaak deur Montego Pet Nutrition. Hannes en Carol-Ann van Jaarsveld, eienaars van Montego, wat in Graaff-Reinet gesetel is, is self oumotor-entoesiaste. “Ons borg die Erfenistoer omdat ou karre ons as gesin baie na aan die hart lê,” sê Hannes. “Ons voel dat ons met die borgskap kan bydra om ons motorgeskiedenis vir die nageslag te bewaar.”

Read more ...